Faaborg
 

Korinth 12,2 km

"Faaborg" er SFvJs største station og udgangspunktet for jernbanen til Korinth.

Adgang til Faaborg station sker fra Banegårdspladsen modsat kraftvarmeværket. På stationen er der billetsalg i den gamle postvogn, der står i spor 3. Ved spor 3 findes også en lille bygning, der rummer toilet til brug for de rejsende og opholdsrum for togpersonale. I Faaborg ligger SFvJs remiser, der bruges til reparation og opbevaring af det rullende materiel.