Katterød

4,0 km Faaborg

Korinth 8,2 km

Tidligere var "Katterød" en af banens større stationer med forbindelse til både Faaborg, Ringe og Svendborg, men ved nedlæggelsen af Faaborg-Svendborgbanen blev "Katterød" reduceret til en gennemkørselsstation med bare ét spor. Ved nedlæggelsen af persontrafikken på RFB, blev stationsbygningen i Katterød solgt til privatmand. I 1997 blev det derfor nødvendigt for SFvJ at bygge en ny "station", som består af en perron med perronsignal. Endvidere er det besluttet, at der skal anlægges et sidespor til baneafdelingens oplagsplads nord for perronen.