Korinth

12,2 km Faaborg

 

SFvJs næststørste station er "Korinth", som også fungerer som endestation for togene fra Faaborg. Selve stationsbygningen er privatejet, men SFvJ benytter den lange perron. Nord for perronen ligger et omløbsspor med enderampe.