SFvJ

Lokomotiver og vogne

 

DSB F 657

1949 - 74 DSB
1974 - 74 ØSJK
1974 - 88 Egeskov Slot
1988 - SFvJ
Status Ikke i drift
Litra F var ikke bare det rangerlokomotiv, der blev flest af ved DSB. Det blev også Statsbanernes største antal ens damplokomotiver overhovedet. I alt blev der bygget 120 eksemplarer af denne type. De første blev bygget af Saronno i Italien i 1898, mens de sidste blev bygget af Frichs, Århus i 1949. I løbet af de godt 50 år skete der naturligvis mindre ændringer i konstruktionen, men i det store hele var alle maskiner bygget efter de samme tegninger.

Idéen til konstruktionen af F-maskiner fik DSBs maskinchef Busse i forbindelse med ombygning af jysk-fynske statsbaners 4 litra F lokomotiver i 1889. Disse 4 lokomotiver var oprindeligt godslokomotiver med 2 akslede tendere, men da der opstod et behov for regulære rangermaskiner, blev de ombygget ved værkstederne i Århus. Denne ombygning viste sig at være meget vellykket, hvorfor den dannede udgangspunkt for konstruktionen af næste generation af F-maskiner. De 120 eksemplarer blev bygget på forskellige fabrikker både i Danmark og i resten af Europa. F 444 var f.eks. det første damplokomotiv bygget hos Frichs, hvorfor denne maskine naturligvis bar en fabriksplade med byggenr. 1. De fleste (105) af F-maskinerne blev bygget i tiden før 2. verdenskrig, men Frichs leverede de sidste 15 så sent som i 1949. SFvJs F-maskine stammer fra denne leverance.

DSB 657 rangerede i mange år i Nyborg eller Odense, før den blev udrangeret i 1970. I 1974 overtog ØSJK lokomotivet, men lod det umiddelbart herefter indgå i en byttehandel med Egeskov Slot. Her havde veteranmuseet i en årrække haft NFJ III opstillet som blikfang. Dette lokomotiv kom i stedet til Sjælland. I 1988 fik SFvJ F 657 af den daværende grev Claus mod at sætte det i stand. Efter 15 års arbejde blev F-maskinen i efteråret 2003 godkendt til drift ved SFvJ, og det forventes, at lokomotivet kan ses trække de første tog i løbet af 2004.

(Kilde: William Bay: Danmarks Damplokomotiver)

 

Akselrækkefølge 0C0T Længde o. puffer 9170 mm Risteareal 1.02 m2
Byggested Frichs Drivhjulsdiameter 1252 mm Vandforråd 3,5 m3
Byggenr. 361 Tjenestevægt 37,5 tons Kulforråd 2,3 tons
Byggeår 1949 Bremsevægt 20,0 tons Max. hastighed 50 km/t
Cylinderdia. 2 x 406 mm Kedeltryk 12 atm    
Slaglængde 560 mm Hedeflade 56,65 m2    

25-01-2014