SFvJ

Lokomotiver og vogne

 

FFJ DL 1216

1952 - 69 FFJ ML 1216
1969 - 92 OHJ DL 39
1992 - 03 SFvJ, OHJ DL 39
2003 - SFvJ, FFJ ML 1216
Status Hensat

Efter 2. verdenskrigs slutning var der et ønske fra mange danske privatbaner om nye dieselelektriske lokomotiver, der kunne erstatte banernes udslidte og uøkonomiske damplokomotiver. Frichs projekterede to forskellige typer lokomotiver. Én med en effekt på 375 HK og én med 750 HK. Sidstnævnte type blev bygget i 9 eksemplarer mellem 1952 og 53. P.g.a. af deres korte og afrundede form fik de hurtigt øgenavnet "Marcipanbrød".

Marcipanbrødene har to førerrum, to maskinrum og i midten et fælles rum med hoveddynamo. I hvert motorrum ligger en trykladet Frichs motor af samme type som i DSB MO-vogne. Hoveddynamoen leverer strøm til 2 banemotorer på de yderste aksler på hver bogie. Lokomotivernes maksimale hastighed er 75 km/t, og de kan trække op til 500 tons ved denne hastighed. Lokomotiverne er ganske økonomiske i drift. De kan rumme i alt 1400 l diesel i to tanke, hvilket rækker til ca. 550 kms kørsel. Lokomotivernes motor afkøles v.h.a. kølevand i et lukket system. Maskiner kan derfor ikke anvendes til togopvarmning, da de ej heller er udstyret med varmekedel.

OHJ DL 39 blev leveret til FFJ i 1953 som ML 1216, hvor det blev anvendt til gods- og blandettog. Ved leveringen havde lokomotivet kirsebærrød vognkasse med sort "mavebælte". Da Aalborgbanerne trådte i likvidation i 1969, blev ML 1216 solgt til OHJ. Her fjernede man lokomotivets store frontsneplove til fordel for mindre banerømmere. Lokomotivet blev også malet i OHJs røde farve med hvidt mavebælte og blåt skjold på fronterne. Litra var nu OHJ DL 39. I 1983/84 fik nr. 39 OHJ-logo med stiliseret vingehjul, ekstra frontlanterne og 2 røde slutlygter.

Da OHJ i slutningen af 1980'erne anskaffede Mx-lokomotiv, var der ikke længere meget brug for nr. 39, og lokomotivet kom til SFvJ i 1992. Her kom det straks i drift, men det er nu hensat for revision og større vedligeholdelsesarbejder på især vognkassen. Lokomotivet forventes at være i drift som FFJ ML 1216.

(Kilder: Torben Andersen: Artikel i "Jernbanen". Torben Andersen: Artikel i "Lokomotivet")

 

Akselrækkefølge (A1A)'(A1A) Effekt 2 x 375 HK/1000 omdr
Byggested Frichs Længde o. puffer 13230 mm
Byggenr. 474 Akselafstand 6930 + T1600 mm
Byggeår 1952 Tjenestevægt 61 tons
Transmission Dieselelektrisk Bremsevægt 34 tons
Motor 2 x Frichs 6185A, 6 cyl Max. hastighed 75 km/t

04-08-2012