Syd Fyenske Veteranjernbane

 

Vision:

Syd Fyenske Veteranjernbane, SFvJ, skal være en betydningsfuld kulturhistorisk attraktion, der giver oplevelsen af at køre med tog i 1950'ernes Danmark

Alle medlemmer af SFvJ arbejder frivilligt og ulønnet med at restaurere materiel, bygninger og jernbanespor, ligesom det også er medlemmer af SFvJ, som udgør togenes personale.

Spor 2 og dampremisen i Faaborg

Fra RFB til SFvJ

Historien bag Faaborg-Korinth-Ringe Banen og Syd Fyenske Veteranjernbane

Allerede i 1868 dukkede de første planer om en sydfynsk jernbane op i rigsdagssamlingen, men der kom alligevel til at gå mange år, før banen mellem Odense og Svendborg åbnede den 10. juli 1876. Banen blev bygget og drevet af det private jernbaneselskab A/S Det sydfyenske Jernbaneselskab, SFJ. I forbindelse med de første planer om en jernbane i det sydfynske var der udtryk mange ønsker om en jernbane mellem Nyborg og Bøjden, som kunne skaffe en hurtig forbindelse til Flensborg og resten af Tyskland. Denne bane kunne så få sidebaner med forbindelse til Odense, Svendborg og Faaborg, men banen mellem Odense og Svendborg blev foretrukket.

1882 - RFB -1900 Planerne om en jernbane til Faaborg fortsatte dog med at blive behandlet i rigsdagen. Mange forslag med forskellige linjeforløb blev drøftet og forkastet, før det endeligt lykkedes i 1879 at vedtage en lov om en statsbane mellem Ringe og Faaborg. En betingelse for banens bygning var dog, at SFJ var villig til at forpagte og befare banen mod en fastsat forpagtningsafgift. En anden forudsætning for banens bygning var, at de berørte amts- og købstads-kommuner var villige til at betale et tilskud til statskassen for banens anlæggelse. Da Faaborg byråd og Svendborg amtsråd havde erklæret sig villige til at betale det forlangte tilskud, kunne arbejdet med at anlægge den nye bane starte i 1880. En stor del af anlægsarbejdet blev udført af SFJ, som havde gode erfaringer med jernbanebyggeri. Banen mellem Faaborg og Ringe var færdig til brug efter 2 års arbejde, og den 1. april 1882 fandt den officielle indvielse sted. Banen, der fik ejendomsmærket RFB, startede med 3 damplokomotiver, 7 personvogne og 32 godsvogne. Den første køreplan indeholdt 3 blandettog i hver retning.

1900 - SFJ - 1949 I 1897 åbnende jernbanen mellem Ringe og Nyborg, og den ønskede forbindelse mellem Nyborg og Flensborg via færgeforbindelsen mellem Faaborg og Mommark var nu en realitet. Også Ringe-Nyborg banen, RNB, blev drevet af SFJ, hvilket bl.a. betød, at RFB og RNB blev slået sammen til ét "selskab" i 1900 med ejendoms-mærket SFJ. Dette betød, at lokomotiver og vogne kunne anvendes overalt på de sydfynske baner, selv om materiellet oprindeligt blev indkøbt til en bestemt strækning. I 1906 åbnende ONFJ, Odense-Nr.Broby-Faaborg banen, og i 1916 SFB, Svendborg-Faaborg banen, som fik tilslutning til Ringebanen i Katterød. Alle baner blev forpagtet af SFJ. Faaborg blev således et større jernbaneknudepunkt som endestation for i alt tre forskellige privatbaner. Katterød blev også ved SFBs tilslutning en ret stor mellemstation, hvilket stationsbygningen vidner om den dag i dag.

1949 - DSB - 1988 I 1949 overtog staten SFJ, og DSB kom til at stå for driften af de 3 baner til Faaborg, ONFJ, SFB og RFB/RNB. Statens overtagelse af Ringebanen betød bl.a. en forbedring af sporet med kraftigere skinner og bedre sikringsanlæg i løbet af 1950'erne. Faaborgs storhedstid som jernbaneby var dog samtidigt på retur. Banerne til Odense via Nr. Broby og til Svendborg blev nedlagt i 1954. SFBs forsvinden betød også, at Katterød blev en lille station uden sidespor. Der skulle kun gå yderligere 8 år, før det sidste persontog kørte mellem Faaborg og Ringe. Den 27. maj 1962 blev strækningen mellem Ringe og Nyborg totalt nedlagt, mens Faaborg-Ringe banen fortsatte som godsbane. I 1987 var det endeligt slut med statsbane til Faaborg. DSB besluttede at ophøre med at køre godstog mellem Faaborg og Korinth, mens der fortsat kunne køres gods, bl.a. tømmer fra Korinth til Ringe.


1988 - SFvJ Set i lyset af at Faaborg måske ville miste sin sidste jernbane helt, begyndte driftige mennesker at snakke om at bevare Faaborg-Korinth strækningen med henblik på i sommerperioden at køre med veterantog. Forinden var der en til tider meget livlig debat, men SFvJ, Syd Fyenske Veteranjernbane blev en realitet på den stiftende generalforsamling på Sundskolen i Faaborg den 9. januar 1988.

I sommeren 1990 kørte Dronning Margrethe og Prins Henrik med toget fra Korinth til Faaborg, hvilket for alvor blev starten på veteranbanen mellem Faaborg og Korinth. Den 28. maj 1992 indviede amtsborgmester Jens Peter Fisker officielt veteranbanen. Indvielsestoget bestod af VLTJ ML 12 + M 6 (uden motorbogien) + CLe + Bg.

På generalforsamlingen i 1994 blev det officielt, at Faaborg Kommune satte hele det gamle remisekompleks til rådighed for SFvJ. Det skete i første omgang for en 20 års periode. Det gav med et slag noget bedre klubfaciliteter. Der var unægtelig blevet noget trangt dernede i det gamle kolonnehus på stationen.

I Faaborg kørte SFvJs tog i første omgang fra den gamle banegård. I april 1989 blev det meste af sporarealet dog fjernet, men der blev to spor tilbage til SFvJ. Men det stod hele tiden klart, at det var begrænset, hvor længe togene kunne blive ved med at udgå herfra. Dette var ifølge en gammel aftale med kommunen og en af de første bestyrelser. Der skulle nemlig laves bedre forhold for rutebilerne ved den gamle station. Derfor begyndte bygningen af en ny banegård i starten af 1995. Dette skete på "halvmånen", et areal som kommunen satte til rådighed for SFvJ. Det ligger mellem den gamle remise og Svendborgvej. Sidst i maj 1995 blev indgangssporskiftet til den gamle Faaborg banegård fjernet og "genbrugt" på den ny banegård. Midt i juli var der desuden anlagt en perron ved Østerbrogade, så der var klar til sæsonen. En epoke var forbi for den gamle station, men en ny startede på "halvmånen".

SFvJs banegård i Faaborg bestod da af et omløbsspor med perron og et langt stikspor. I begyndelsen af 1998 kom der desuden et stikspor til i omløbssporet. "Stationskontor" og blikfang var postvognen Pbh 5102, der stod på en kort sporstump. I øvrigt på skinner, der var fra anlæggelsen af Faaborg station i 1880´erne.

Et typisk SFvJ-tog i en sommersæson i 1990´erne bestod af marcipanbrød og et par stålvogne. VLTJ M 6 har nemlig i perioden gennemgået en total renovering (inkl. en "ny" MH-motor). I sommeren 1997 nåede den at køre to tog inden den måtte tages ud af driften pga. for mange "børnesygdomme". Men i sommeren 1998 blev den sat ind i flere af plantogene til Korinth. Det skete enten alene eller for det meste sammen med HTJ C 35.

SFvJ har i 1990´erne kørt stadig flere og flere særtog. For det meste mellem Faaborg og Korinth, men også på de lange stræk. Togene har været i bl.a. Svendborg, Fruens Bøge, Odense, Nyborg, Middelfart og Lunderskov. Her har et marcipanbrød + et par stålvogne været som skabt til disse ture. Et interessant tog er det også, da DSB praktisk taget ikke kører med stålvogne mere.

Tidligere har der også være kørt onsdagstog til Odense i sæsonen og plantog til Ringe. Turene til Odense blev indstillet, bl.a. fordi der til sidst var for få passagerer i forhold til indsatsen. I stedet for at køre til Odense blev onsdagstogene  til en aftentur mellem Faaborg og Korinth og retur med et længere ophold på Lucienhøj. Et tog, der har vist sig at være meget populært. Frem til 1998 har der været kørt med 2 tog ad gangen på strækningen Faaborg - Ringe. Disse blev indstillet i 1998, bl.a. pga. for få personaleressourcer hos SFvJ. Det krævede og kræver meget personale at holde to tog i gang samtidigt på en søndag. Fra 1999-sæsonen kørtes igen med plantog på strækningen Faaborg - Ringe med gode forbindelser til og fra Svendborg og Odense, nu blot med 1 tog på strækningen ad gangen. I 2002 blev det desværre nødvendigt at indstille al kørsel mellem Korinth og Ringe, da sporet mellem disse stationer var i en så dårlig stand, at det ikke kunne befares. SFvJ kører dog fortsat plan- og særtog mellem Faaborg og Korinth.

I efteråret 2003 blev 2 af SFVJs helt store projekter gjort færdige. Efter mange års arbejde er damplokomotivet DSB F 657 godkendt til drift på veteranbanen. Et anden stor opgave for SFvJ har været at skaffe sporforbindelse ind til remiserne. Dette blev muligt i 2003. Efter lang tids arbejde er der anlagt en skydebro foran motorvognsremisens tre spor, så en del af SFvJs materiel kan komme indendørs for reparation i løbet af vinteren. Både DSB F 657 og skydebroen blev sammen med bænkevognen OKMJ J 81 og EH-vognen officielt sat i drift i 2004.

I 2005 begyndte en større ombygning af sporområdet i Faaborg, så stationen i begyndelsen af 2010 består af et perronspor (spor 2), omløbsspor (spor 1) og sidespor med træremise (spor 3) + sporene omkring remiserne. I spor 3 er opstillet postvogn til brug for billetsalg og handelsafdeling. Langs spor 3 er endvidere opført en toiletbygning, der blev taget i brug i sommeren 2009.

I januar 2008 begyndte opførelsen af en vognhal i Pejrup. Selve bygningen blev opført af et eksternt firma, mens SFvJ selv står for sporlægningen. Der er i alt 3 spor i vognhallen. Vognhallen benyttes til opbevaring af ikke-køreklar materiel. I forbindelse med bygning af vognhal og sidespor blev Pejrup opgraderet fra trinbræt til station, så det er muligt at foretage togkrydsninger f.eks. ved arrangementet "Kulrøg & Dieselos".

I 2011 var det endegyldigt forbi med togkørsel mellem Korinth og Ringe. Sporet blev taget op, så banetraceen kan omdannes til cykel- og gangsti. Tilbage af RFB er nu kun veteranbanen mellem Faaborg og Korinth.

Ønsker du at vide mere om Ringebanen og Syd Fyenske Veteranjernbane kan følgende bøger anbefales:
Lars Viinholt-Nielsen: "Nyborg-Ringe-Fåborg Banen"
Claus E. Hansen, Erik Hedal Nielsen og Lars Viinholt-Nielsen: "Syd Fyenske Veteranjernbane 10 år"

 

 

07-05-2012